ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 

                 นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นโอกาสอันดีที่ปวงพสกนิกรไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จังหวัดราชบุรีจึงได้จัดโครงการรวมพลังทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมธัมม์ กิจกรรมทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันสวนะ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

                จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมแสดงพลังและความจงรักภักดี โดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีเหลือง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี