ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่าง ๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

วันที่ 24 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 

             พลตำรวจโท ภาณุ  เกิดลาภผล  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสาขานิติศาสตร์ และผู้ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2557 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558)รวมจำนวน 540 อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ กรมบัญชาการศึกษา www.edupol.ord หรือของกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา www.rcm.edupol.org หรือทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

            เนื่องจากในการสอบที่ผ่าน ๆ มา มักมีข่าวมิจฉาชีพหลอกลวงผู้สมัครสอบแข่งขันว่า สามารถช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เป็นเหตุให้ผู้หลงเชื่อยินยอมเสียทรัพย์สินให้กับมิจฉาชีพเหล่านั้น  สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนว่าอย่าได้หลงเชื่อต่อคำโฆษณาหลอกลวงดังกล่าว เพราะไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีมาตรการป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปอย่างโปร่งใส และหากผู้ใดพบเห็น หรือทราบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหลอกลวงใด ๆ ก็ตาม กรุณาแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบโดยด่วน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9410979 ต่อ 106-109 เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี