ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

              นายสมชัย  เอียตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ "ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” ภายใต้คำขวัญ "ใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสืบสานแนวพระราชดำริต่าง ๆ โดยกำหนดเปิดงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และจะทำการซักซ้อมพิธีเปิดงานในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ เวทีกลางน้ำบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง(ตลาดโคยกี๋) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จึงประกาศให้ชาวเรือได้ทราบและกำหนดเขตควบคุมการเดินเรือ ดังต่อไปนี้  เขตควบคุมการจราจรทางน้ำ แม่น้ำแม่กลอง ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่สะพานธนะรัชต์ ,ด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่สะพานศิริลักษณ์  ห้ามเรือทุกชนิดแล่นผ่านบริเวณแม่น้ำแม่กลองหน้าเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ทั้งสองฝั่งแม่น้ำในเขตควบคุมการจราจรทางน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ขอให้ชาวเรือทุกลำปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด หากนายเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม มีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี