ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งราชบุรีประชาสัมพันธ์การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ

วันที่ 1 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 

            นายคงศักดิ์  เลิศประดิษฐ์  ขนส่งจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจจะประสงค์ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีรับรองให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก สามรถยื่นคำขอและหลักฐานประกอบคำขอได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โดยผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด สามารถยื่นคำขอได้ตามกฎหมาย ยกเว้น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วัด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-3273-7177 ต่อ 21 //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี