ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และรณรงค์เมาไม่ขับเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

              นายประสาน  สง่าแสง  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี แจ้งว่าเนื่องจากมีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2558  จะเกิดเหตุเกี่ยวกับการจราจรเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากพฤติกรรมการดื่มสุรา  และขับขี่รถขณะมึนเมาสุรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการบำเพ็ญสารธารณประโยชน์และรณรงค์เมาไม่ขับเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  5  ธันวาคม  2557  โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ และประชาชนผู้สนใจ รวมจำนวน  80 คน  เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสารธารณประโยชน์ อบรมความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต้านอุบัติเหตุ ในวันอังคารที่  23  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่ เวลา  08.30 นาฬิกา เป็นต้นไป  ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  รวมถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงใกล้เคียง จึงขอชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว //นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล , นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี