ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” ประจำปี 2557

วันที่ 3 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 

               นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 06.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัย อันเป็นมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในปี 2557 โดยรวมพลังประชาชนชาวไทย ชาวจังหวัดราชบุรี แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ประกอบด้วย กลุ่มนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร กลุ่มนักเดินระยะทาง 3 กิโลเมตร และกลุ่มนักปั่นจักรยานระยะทาง 29 กิโลเมตร /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี