ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

              นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง  ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เพื่อรณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

            สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชนทั่วไปงดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี