ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

วันที่ 4 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

               นางสาวสุภาสินี  ขมะสุนทร  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศและการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อดำเนินการพิจารณาจัดส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป ซึ่งประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

            1.เสนอความคิดเห็นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

            2.call center 1743

            3.โทรศัพท์/โทรสาร 02-2441881 ในวันและเวลาราชการ

            4.ไปรษณีย์ :ตู้ ปณ.999 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305

            5.เว็บไซต์:ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ (www.parliament.go.th/publicopinion)

            6.e-mail:nrc57.public@gmail.com

            7.LINE ID:nrc57public

            8.FACEBOOK:ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ

            9.รายการ "ทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ” ทางสถานิวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz.และAM 1071 KHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 07.30-08.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2441482,02-2410055

            ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ www.parliament.go.th/publicopinion/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี