ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม “ ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 

             นายคงศักดิ์  เลิศประดิษฐ์  ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่  2558  สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์  สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ศูนย์บริการที่ติดตั้งแก๊ส  LPG/NGV  จัดกิจกรรม  "ตรวจรถก่อนใช้  เดินทางปลอดภัย”  โดยบริการให้คำปรึกษา  ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนการเดินทางให้กับผู้ใช้รถทั่วไป  เช่น  ตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของการติดตั้งระบบแก๊ส  LPG/NGV    ตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานตรวจสอบรอยรั่วของแก๊สตามจุดต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการตรวจสภาพของเครื่อง  สภาพยาง  ระบบเบรก  ระบบส่งกำลัง  ระบบบังคับเลี้ยว  การตรวจสอบเบื้องต้น  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทางโดยสามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจความพร้อมเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าบริการ  ระหว่างวันที่  8 – 29  ธันวาคม  2557 ณ  จุดบริการ ดังนี้ 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  2. สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี   สาขาบ้านโป่ง  3. สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  สาขาอำเภอบ้านโป่ง  4. ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ    5. สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)  6. ศูนย์บริการที่ติดตั้งแก๊ส  LPG/NGV  //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี