ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 

            นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี  กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี  ประจำปี  2557  ในวันที่  17  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 14.00 น.  ณ  โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมคนพิการ  สร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิหน้าที่ และความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี