ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

             นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันที่  12  ธันวาคม  2557  เวลา  10.00 – 16.00 น. ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้  การจัดนิทรรศการ และการเดินรณรงค์ยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  เพื่อให้การดำเนินงานด้านยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นภาพรวมของจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 คน  //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี