ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 

             พลเอกพิณภาษณ์  สริวัฒน์  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เปิดเผยว่า  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูถัมภ์  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ  บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4  ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 ประจำปี 2557 เพื่อทำการสอบชิงทุนการศึกษา  2558  ทุนละ  5,000.- บาท  ต่อปีการศึกษา  เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จนจบปริญญาตรีในประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  16  มกราคม  2558  , กำหนดสอบวันที่  14  กุมภาพันธ์  2558  และประกาศผลสอบวันที่  24  เมษายน  2558 

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ให้ติดต่อสอบถามและสมัครสอบได้ที่  แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี  เลขที่  102/2  หมู่ที่  10  ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์  0 3232  3392  ในวันและเวลาราชการ // นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล , นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี