ข่าวประชาสัมพันธ์
การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ

วันที่ 16 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

              นายคงศักดิ์  เลิศประดิษฐ์  ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจ และประสงค์จะให้สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีรับรองให้เป็นโรงเรียนสอบขับรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก  สามารถยื่นคำขอและหลักฐานประกอบคำขอได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  โดยผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด  สามารถยื่นคำขอได้ตามกฎหมาย  ยกเว้น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  วัด  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิชาการขนส่ง  หมายเลขโทรศัพท์  0-3273-7177 ต่อ 21 //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี