ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 

             นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี  และวัดมหาธาตุวรวิหาร กำหนดจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวไทย ในวันที่  31  ธันวาคม  2557  ถึงวันที่  1  มกราคม  2558  ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และวัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี //นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล , นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี