ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมขอความร่วมมือในการโดยสารเรือหรือสัญจรทางน้ำเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ ปี 2558

วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 

             นายสมชัย  เอียตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมใช้เส้นทางการจราจรทางน้ำ ทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง เป็นจำนวนมาก ทำให้การเดินเรือคับคั่ง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันได้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรทางน้ำ และความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จึงขอความร่วมมือประชาชนที่สัญจรทางน้ำโปรดใช้ความระมัดระวังในการโดยสารเรือ การใช้เรือ ใช้โป๊ะเทียบเรือและการเดินเรือ-แพ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี