ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม “สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ประจำปี 2558

วันที่ 24 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
              นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สำนักงานศาลปกครอง กำหนดจัดกิจกรรม "สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และคดีปกครอง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตุลาการศาลปกครอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาลปกครองกับสื่อมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม
             ขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ประจำปี 2558 ได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง ชั้น 1 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 21411165, 0 21411167 หรือที่ สายด่วนศาลปกครอง 1355 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558//นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี