ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

วันที่ 24 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 
             นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อหาทุนสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฉบับภูมิพโลภิกขุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2558 และมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมเป็นรองประธานกรรมการจัดงานฯ
            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฯ โดยขอให้ส่งเงินได้ที่ นายอักษรินทร์ มิลินเจริญไชย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เพื่อจังหวัดจักได้รวบรวมเงินส่งร่วมทำบุญดังกล่าวต่อไป //นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี