ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนสวมเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์

วันที่ 24 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
             นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนมตรี ได้จัดทำเสื้อแจ็กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับสวมใส่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนเมษายน 2558 จำนวน 2 แบบ คือ เสื้อแจ็กเกตสีขาว จำหน่ายราคาตัวละ 600 บาท และเสื้อโปโลสีม่วง จำหน่ายราคาตัวละ 260 บาท ซึ่งการออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชการเลขา
             จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสั่งจองเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตนเอง ณ ร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มีนาคม 2558 และสามารถสั่งซื้อได้ทาง E-mail : welfare@opm.go.th และทางธนาณัติ โดยเปิดรับการสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2558 และสามารถ Download รายละเอียดได้ที่ www.ratchaburi.co.th หัวข้อ "ข่าวบริการ” //นางสาวสรัสวดี ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี