ข่าวประชาสัมพันธ์
งาน “เทศกาลองุ่นหวานและของดีอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558”

วันที่ 27 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 
                นายแสงประทีป บุญน้อม นายอำเภอดำเนินสะดวก เปิดเผยว่า อำเภอดำเนินสะดวก กำหนดจัดงาน "เทศกาลองุ่นหวานและของดีอำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2558 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
                วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ชมขบวนแห่เรือผู้เข้าประกวดธิดาองุ่นหวาน ปี 2558 ,พิธีเปิดร้านองุ่นลุ้นโชค ,ชมการประกวดองุ่นหวาน ผัก ผลไม้ เวลา 18.30 น. ชมการประกวดธิดาองุ่นหวาน ปี 2558 เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ชมการประกวดธิดาองุ่นหวาน ปี 2558 (ต่อ)
                วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ชมการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวเรือ ประเภทกินเร็ว ชาย – หญิง ,กินจุ ชาย – หญิง ,กินจุไม่จำกัดเวลา เวลา 19.00 น. ชมการแสดงดนตรี "แมงปอ ชลธิชา”
                วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ชมการประกวดส้มตำผลไม้ลีลา,เวลา 19.00 น. ชมการแสดงดนตรี "ก๊อปปี้โชว์ , ไผ่ พงศธร , เสกโลโซ , พีสะเดิด”
                โดยทุกวันจะมีการตัดองุ่นลุ้นโชค จำหน่ายสินค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายองุ่นหวาน ผลไม้ ต่างๆ
                สำหรับผู้สนใจจะส่งประกวดธิดาองุ่นหวาน มีคุณสมบัติหญิงโสด อายุ 16 – 25 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. มีภูมิลำเนาเกิดจังหวัดราชบุรี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดราชบุรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครได้ที่ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2558 รางวัลประกอบด้วย มงกุฎ/สายสะพาย/ถ้วยรางวัล/เงินสด 10,000 , 8,000 , 6,000 , 5,000 , 4,000 บาท ตามลำดับ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินสด 8,000 บาท และ รางวัลขวัญใจดำเนินฯ เงินสด 8,000 บาท พร้อมสายสะพาย / ถ้วยรางวัล //จรรธิภา ธูปมงคล,สรัสวดี ส่วนลา ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี