ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2558”

วันที่ 3 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 
               นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2558 International Innovative Craft Fair 2015 (IICF 2015) ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร EH101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การสัมมนา การสาธิตงานหัตถกรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงศิลปหัตถกรรมไทยและต่างประเทศ ในงานมีการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายออกเป็น 6 กลุ่ม ด้วยกันคือ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่องใช้ของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์อื่น ๆ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ทั้งหมดกว่า 300 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมี การสัมมนาเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจงานหัตถกรรมไทย จะเน้นการจัดสัมมนาให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการให้ความรู้ แนวคิดจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการสาธิตงานศิลปหัตถกรรม (Hands-on Experience) ผู้ที่สนใจได้ทดลองทำสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง กับกิจกรรมที่ง่ายและใช้เวลาไม่นาน ร่วมประดิษฐ์ชิ้นงานกับนักออกแบบ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำผลงานกลับบ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อาทิ ยาดมสมุนไพร,กรอบรูปจากระดาษรังไข่ สบู่กากกาแฟ,เชิงเทียนกระป๋องนม,Paper mache Canby Bowl,คนโทน้ำสล่าแดง,เขียนลายทอง/ ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี