ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญสั่งซื้อเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
 
             นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำเสื้อสัญลักษณ์ ในโอกาสจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558” จำหน่าย สำหรับสวมใส่ในเทศกาลต่าง ๆ และในวันทำงาน เพื่อหารายได้สนับสนุนสวัสดิการสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และใช้จ่ายในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ของจังหวัดราชบุรี การจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 เสื้อโปโลสีม่วง และแบบที่ 2 เสื้อโปโลสีขาว โดยจำหน่ายราคาตัวละ 250 บาท
             ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดราชบุรี ได้ที่ สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์หมายเลข 032-337890,032-332062 โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 08-43878801และโทรสารหมายเลข 032-337890,032-322567 และร้านกาชาด ในการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2558 ระหว่าวันที่ 6-15 มีนาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดและแบบเสื้อสัญลักษณ์จังหวัดราชบุรีได้ที่ www.ratchaburi.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี