ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 349 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ ได้แก่
             1.ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วใส (ชนิด Polyethylene:PE) ขนาดกว้าง 6x(2+2)นิ้วxยาว 14 นิ้ว xหนา 0.06 มิลลิเมตร จำนวน 1,250 กิโลกรัม
             2.ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วใส (ชนิด Polyethylene:PE) ขนาดกว้าง 8x(2+2)นิ้วxยาว 16 นิ้ว xหนา 0.08 มิลลิเมตร จำนวน 1,250 กิโลกรัม
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://gprocurement.go.thและpvlo-rri.dld.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315301,032-337802 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี