ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 60,000 กิโลกรัม เป็นเวลา 12 เดือน

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ 60,000 กิโลกรัม เป็นเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลโพธาราม
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-355300-9 ต่อ 642 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ www.photharamhosp.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี