ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน)

วันที่ 6 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 
           โรงเรียนวัดเขาส้มมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(หลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน)
           กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขาส้ม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขาส้ม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ โรงเรียนวัดเขาส้ม ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-741025,089-9133388 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี