ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันนัดพบแรงงาน

วันที่ 9 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
             นางอิงอร ช่วยจวน จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การรับสมัครงาน การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ว่างงานและประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐานในการสมัครงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาวุฒิการศึกษา ,รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ,หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
            ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี 032-322261-2 ต่อ 112/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี