ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเสนอชื่อเข้ารับคัดเลือกเป็น “แม่สู้ชีวิต” และ “แม่ 100 ปี”

วันที่ 9 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)
 
            นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานมหิพล-วันแม่ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการตรวจสุขภาพ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค แม่ 100 ปี และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
           ผู้ที่สนใจส่งรายชื่อแม่สู้ชีวิต ซึ่งเป็นแม่ผู้เสียสละ และอุทิศตนเองเพื่อเลี้ยงลูกโดยไม่เป็นภาระสังคม และแม่ที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป มีสุขภาพดี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี พร้อมหลักฐาน ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และประจักษ์ พยานที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติ หรือมีอายุ 100 ปี จริง เช่น อายุของลูกหลาน ทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน ส่งใบสมัครไปยัง งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี