ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558

วันที่ 10 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
            นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลบัวงามและคณะกรรมการไทยทรงดำตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปะจำปี 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยทรงดำในเขตพื้นที่ตำบลบัวงาม พื้นที่ใกล้เคียงและพี่น้องชาวไทยทรงดำในเขตจังหวัดอื่น เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยทรงดำไว้ให้ลูกหลานปฏิบัติสืบสาน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี