ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 10 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
           โรงเรียนด้านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องธุรการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sesao8.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-265300 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี