ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
 
              โรงเรียนแคทรายวิทยามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนแคทรายวิทยา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/dhaesaiwittayaschool/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352259 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี