ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา จำนวน 5 รายการ คือ
           1.เครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ ขนาด 45 มม. จำนวน 60 ชิ้น
           2.เครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ ขนาด 60 มม. จำนวน 90 ชิ้น
           3.เครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบตรง ขนาด 60 มม. จำนวน 30 ชิ้น
           4.เครื่องมือเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง มีขนาด 10 mm. จำนวน 90 ชิ้น
          5.เครื่องมือสำหรับดูดและพ่นสารละลายละลายพร้อมปลายจี้แบบตะขอในการผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน 34 ชิ้น
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมงานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522,032-719600 ต่อ 1637,1709 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี