ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน นขย 2165 ราชบุรี เครื่องยนต์ดีเซล สีขาว หลังคาไฟเบอร์กลาส ใช้งานในราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี มาแล้ว 17 ปี จำนวน 1 คัน
            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี โทร.032-321856 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจจะเข้าสู้ราคาสามารถดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดนี้ ได้ในวันขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 09.30-10.15 น. ณ สถานที่ที่จะทำการขายทอดตลาด การเสนอราคา ให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี