ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ

วันที่ 12 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
                 เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 24 ชุด เพื่อใช้ในราชการเรือนจำกลางเขาบิน (ราคากลาง 600,000 บาท)
                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ทำการเรือนจำกลางเขาบิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735471-3 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี