ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคารศาลจังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
           ศาลจังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างอาคารศาลจังหวัดราชบุรี ราคากลางของการจ้างซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงหลังคาอาคารศาลจังหวัดราชบุรี ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,226,000 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
         กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-250924-5 ต่อ 221 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี