ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

วันที่ 12 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
            ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามรายการ ดังนี้ 1.เครื่องหมายระบุสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ (Sterile Identity ISO Microchip) จำนวน 5,000 อัน 2.เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ จำนวน 20 เครื่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี หมู่ 9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.3.0 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://airc-rri.dld.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-389379 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี