ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดงานเทศกาลของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5

วันที่ 16 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 
             นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "เทศกาลของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี” ครั้งที่ 5 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพในจังหวัดราชบุรี จำนวน 45 บูธ เช่น สินค้าของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก,อาหารและเครื่องดื่ม ,ผ้าและเครื่องแต่งกาย,สมุนไพร เป็นต้น พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการประชาสัมพันธ์บูธสินค้าภายในงาน และรายการสินค้านาทีทอง/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี