ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

วันที่ 16 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
          -การเตรียมงานและงานทั่วไป
          -งานปรับปรุงเสาไฟสนาม
          -งานปรับปรุงรั้ว
          -งานปรับปรุงป้ายชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          -งานจัดทำรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บ่อพัก และงานวางท่อ
          -จัดหาเครื่องสูบน้ำขนาด 1 แรงม้าขนาดท่อส่งน้ำ 3 นิ้ว พร้อมสายส่งน้ำผ้าใบยาว 30 เมตร
          -รายงานความก้าวหน้าประจำงวด จำนวน 5 เล่ม และรายงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 5 เล่ม พร้อมรูปภาพจัดใส่อัลบั้ม 2 ชุด ๆ ละ 45 ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพและแผ่นซีดีภาพถ่ายและรายงานอย่างละ 5 แผ่น
           กำหนดดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 325/1 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูล 032-321513 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.fineaits.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี