ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558

วันที่ 23 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 
              นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.45 น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนของทุกปีและเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในปี 2558 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ,การบรรเลงดนตรีไทย ,การรำถวายพระพร ,อาหารพื้นบ้านของ 8 ชาติพันธุ์ในราชบุรี ,การแสดงรำ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี