ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนเสนอชื่อแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
              รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 ขึ้น โดยจัดให้มีการพิจารณารางวัลแด่แม่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเข้ารับประทานรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นแม่ที่มีบุตร ธิดา โดยสายเลือดหรือโดยสมรสในความดูแลของตนเอง สัญชาติไทย รางวัลที่ได้รับ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรฯ
              ขอเชิญชวนเสนอชื่อแม่โดยสามารถเสนอชื่อ และประวัติ สถานที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4415000 ต่อ 2222 มือถือ 082-2947699 อีเมล์ suttirat.sav@mahidol.ac.thตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี