ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

วันที่ 25 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
             การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน 6 คน ระยะเวลา 16 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558-30 กันยายน 2558
            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.
            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,350.- บาท ค่าแบบ 5,000.- บาท ภาษี 350.- บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี