ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 20 เตียง จำนวน 1 ชุด

วันที่ 25 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 
               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 20 เตียง จำนวน 1 ชุด
              กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์อาคารอำนวยการ (ด้านเก่า) ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ราชบุรี
             ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.orgหรือgprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี