ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

วันที่ 25 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
            นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอปากท่อ เปิดเผยว่า อำเภอปากท่อกำหนดจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 23- 29 เมษายน 2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมผลิตผลมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของอำเภอปากท่อ อาทิ ไททรงดำ ไทกะเหรี่ยง ไท-ยวน ไทจีน ไทลาวเวียง ไทเขมรลาวเดิม ไทพื้นถิ่น เผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การออกร้าน และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดมะม่วงสายพันธุ์ต่าง ๆ การประกวดธิดามะม่วง การประกวดชนเผ่า การประกวดแดนเซอร์สตรีอาสา การประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี การแข่งขันกินหมูย่าง การแข่งขันศึกวันดวลเพลงชาวอำเภอปากท่อ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การประกวดเต้นแอโรบิค การแข่งขันส้มตำมะม่วงแซ่ปเว่อร์สุด ๆ การประกวดนางฟ้าจำแลง การประกวดน้องหมูพราวเสน่ห์ การออกร้านมัจฉาพาโชคและศิลปินดังอีกมากมาย
           ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 เลือกชม ชิม และช้อป ผลผลิตมะม่วง ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้า OTOP รวมทั้งสินค้าที่เป็นของฝากของดีอำเภอปากท่อ และชมการแสดงบนเวทีต่าง ๆ อีกมากมาย ในระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี