ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

วันที่ 27 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการของโรงพยาบาลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุน สำหรับบริหารระดับประเทศ(20%)ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.watphlenghospital.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-399290-1 ต่อ 146 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี