ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ

วันที่ 27 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 
             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ คือ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงโดโรนารี่ด้วยบอลลูน (Semi compliant) จำนวน 240 ลูก
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522,032-719600 ต่อ 1637,1709 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี