ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์(กรมพลศึกษา)

วันที่ 27 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
             โรงเรียนแคทรายวิทยามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์(กรมพลศึกษา)ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนแคทรายวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ โรงเรียนแคทรายวิทยา ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/khacsaiwittayaschool/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352259 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี