ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน เมษายน 2558

วันที่ 27 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
               นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2558 ดังนี้
               วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ กองพลพัฒนาที่ 1
               วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทบางกอกแล็ป แอน คอสเมติค จำกัด
               วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาสาบ้านตะเคียนทอง หมู่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
               วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
               วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดคลองขนอน ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
               วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
               วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทสยามพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด
               วันที่ 14 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดประสาทสิทธิ์
               วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบัวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาราชบุรี)
               วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ แผนกที่ 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธฯ
               วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
               ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 032-338300/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี