ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ

วันที่ 1 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ คือ
              1.วัสดุการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผล no. 1 ความยาว 90 cm. ขนาดเข็ม 40 mm. ½ Circle taper เข็ม CT with tricosan จำนวน 510 โหล
             2.วัสดุการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผล no. 2-0 ความยาว 70 cm. ขนาดเข็ม 26 mm. ½ Circle taper with tricosan จำนวน 186 โหล
             3.วัสดุการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผล no. 3-0 ความยาว 70 cm. ขนาดเข็ม 26 mm. ½ Circle taper with tricosan จำนวน 243 โหล
            4.วัสดุการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผล no. 4-0 ความยาว 70 cm. ขนาดเข็ม 19 mm. 3/8 Circle Reverse cutting with trecosan จำนวน 147 โหล
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมงานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522,032-719600 ต่อ 1637,1709 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี