ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN 50 MG./ML 5 ML INJ.

วันที่ 1 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา PHENYTOIN 50 MG./ML 5 ML INJ. จำนวน 3,600 VIAL
             กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี