ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

วันที่ 7 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
              กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์รวมค่าติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
              กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337258,032-321863/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี