ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า

วันที่ 7 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
             โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 100 ชุด สำหรับห้องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาเช่า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (อาคาร 3 ชั้น 1) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์(อาคาร 3 ชั้น 1) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratb.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337039 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี