ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จำหน่ายพัสดุชำรุด ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 143 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจจะขอประมูลราคาพัสดุชำรุด ติดต่อขอดูสภาพพัสดุและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันจำหน่ายพัสดุ โดยกำหนดในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30-10.00 น. และคณะกรรมการจะดำเนินการประมูล ในเวลา 10.20 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337802/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี